Jak vzniká kvalitní firemní video?

Budete poptávat výrobu TV reklamy, propagačního filmu, produktového videa nebo spotu na web? Zavoláte nebo napíšete do VideoBrothers, ale jak to bude probíhat dál? Nad čím se zamyslet při tvorbě zadání a co vše ovlivní průběh spolupráce, cenu a výsledek?
 

První zásada je, že nikdy nemůžete zavolat příliš brzy.
 

Rádi budeme u plánování propagace od samotného začátku. Pohled zvenčí, který do vašeho týmu přineseme, bude užitečný pro rychlejší a hladší průběh tvorby zadání. Jako nestranný pozorovatel se dokážeme snadno vcítit do vašeho zákazníka, na kterého je video cíleno. Poradíme vám, na co se zaměřit, co ukázat a jaké budeme potřebovat podklady a informace.
 

Naší snahou je vám průběh co nejvíce usnadnit. Chápeme, že tvorbu firemního videa nezadáváte každý den a výsledek vám bude sloužit k získávání nových zakázek a zákazníků mnoho následujících měsíců nebo i let. Proto je důležité vše zvážit a naplánovat.
 

Výstupem prvního setkání tak bude především odpověď na tyto otázky:

- Na koho bude video cílit?
- Bude o celé společnosti nebo o konkrétní oblasti nebo produktu?
- Délka videa? (obvykle 30, 60 nebo 90 sekund)
- Ukážeme výrobu, vývoj a zázemí společnosti, nebo výsledný produkt s herci?
 

V technologických firmách obvykle tvoříme most mezi oddělením vývoje, výzkumu a marketingem. Náš stálý tým tvoří jak odborník na software, telekomunikace, elektrotechniku a síťové technologie, tak i filmový režisér, scénárista a producent. Odborní zaměstnanci se tak před námi nemusí bát zabíhat do nejmenších detailů. Klíčové pro nás je do hloubky znát detaily vaší práce a vašeho produktu. Díky tomu pak vytvoříme video, které dává smysl a přináší důležité a kvalitní informace.
 

konzultace

Stejně důležitá jako informační, je pro nás i složka vizuální a hudební. Samozřejmostí je, že prostudujeme všechny vaše dosavadní propagační materiály. Společně ale projdeme i videa domácí a zahraniční konkurence, nebo i videa z jiných oborů, která nám pomohou určit vizuální styl, kterého budeme chtít dosáhnout. Velmi rychle tak dokážeme společně rozhodnout, jak by nové video vypadat mělo a jak ne.
 

Přímo při návštěvě ve vaší výrobě nebo vývojovém oddělení vám ukážeme nejzajímavější místa a úhly záběrů, na které se zaměříme.
 

Sešli jsme se, poradili se a co dál?
 

Všechny informace a dohodnutý vizuální styl sepíšeme do zadání a scénáře. Scénář má obvykle 2 sloupce. V jednom najdete popis děje a ve druhém jaká grafika a text v záběru budou, nebo co se bude říkat.

scenar

Ze scénáře vyplyne počet herců, počet lokací, počet natáčecích dnů i náročnost animací, grafiky a postprodukce.
 

Až v této fázi dokážeme stanovit přesný rozpočet, který garantujeme.
 

Obecně se výroba videí v průměru stihne za 1 měsíc a stojí 50 až 200 tisíc. Pokud znáte termín, do kdy video potřebujete a rozpočet, který na realizaci máte, můžeme samozřejmě od začátku navrhnout celou realizaci na míru, aby se vše stihlo, a přitom jsme se do rozpočtu vešli.
 

rozpocet okin

Co má vliv na cenu?
 

Rozhodující je hlavně počet natáčecích dnů, délka natáčení, místo a vystupující osoby. Dále pak využití animací, tvorba grafiky, jazykové verze a hudba. I když se video stihne po pečlivé přípravě natočit třeba za jeden až dva dny ve vašich prostorách a s vašimi zaměstnanci, stále je mnoho práce související se zpracováním videa teprve před námi. Orientačně lze říci, že rozpočet za postprodukci tvoří u nás vždy minimálně 50% ceny. Na kvalitu střihu, propojení záběrů s grafikou a práci s vyzněním vztahu hudby a obrazu klademe velký důraz.
 

Nečekejte u nás placení “od hodiny”. Naší snahou je vždy vše stihnout co nejrychleji, ale přednost před časem má samozřejmě kvalita. U rozsáhlých projektů realizovaných průběžně a ne jednorázově se lze domluvit např. na paušální ceně za 1 natáčecí den. Nejčastější model spolupráce je ale takový, že se předem závazně dohodneme na ceně za výsledné video a termínu dokončení. Máte tak jistotu, že vás nečekají žádné vícenáklady nebo skryté poplatky. Veškerá naše dokončená videa se stávají vaším majetkem a můžete s nimi nakládat podle libosti a neomezeně dlouho.
 

Dohodli jsme se na ceně a teď rychle do práce.
 

Pro konzultaci zadání a scénáře rádi využíváme online sdílené dokumenty a tabulky Google Docs. Všichni tak stále pracujeme s aktuální verzí odkudkoli a lze snadno navrhovat a schvalovat změny v reálném čase. Následují obhlídky lokací, casting herců a vizualizace podoby záběrů s výslednou grafikou. Vaše připomínky vždy zapracujeme do návrhu.
 

Často již před natáčením najdeme podle diskuse s vámi několik návrhů hudby k videu. Ta pochází z rozsáhlé mezinárodní databáze a velká výhoda je, že všechny skladby stojí stejně. Vybíráte tedy podle kvality, ne podle ceny. Za použití hudby se platí, až když ji odsouhlasíte a video zveřejníme. Během střihu před zveřejněním můžeme vyzkoušet neomezený počet skladeb v plné délce zdarma.
 

sony a7s2

Jakou techniku používáme?
 

Nejčastěji natáčíme ve full HD (až 100 fps) nebo ve 4K na Sony A7s II. Pro většinu výstupů je obrazová kvalita pro diváka srovnatelná s kamerami ARRI a RED.
 

Jak probíhá natáčení a co mu předchází?
 

Dopředu sestavíme natáčecí plán. Bude z něj patrné, kde, kdy, kdo, jak dlouho a co přesně natáčí. Natáčecí den se snažíme využít maximálně a plánovat nejen podle počasí a předpokládané polohy slunce, ale i tak, aby vše co nejlépe navazovalo bez zbytečných přejezdů nebo dlouhých čekání. Na „place“ nesmí chybět hlavně dobrá nálada.
 

Plánuj, aby zbyl co největší prostor pro improvizaci
 

Zní to protichůdně, ale často ty nejlepší nápady přijdou až při samotném natáčení. Každý z herců i členů štábu žije celý den jen natáčeným videem a vždy dohromady najdeme další vylepšení, již tak dobře promyšleného scénáře. Právě to „něco navíc“, které je dílem daného okamžiku, může být rozdílem mezi skvěle technicky odvedenou prací a uměním improvizovat.
 

Máme natočeno, ale ještě spoustu práce před sebou.
 

zvukove studio

Pokud je výstupem video v řádu sekund nebo minut, pak stejně za natáčecí den natočíme hodiny materiálu. Všechen obrazový a zvukový materiál projdeme a vybereme ty nejlepší záběry. Seřadíme je dle scénáře, logického i vizuálního dojmu. Zkombinujeme je se zvukem a vše finalizujeme tak, aby to ladilo s hudbou. Poté přichází na řadu vložení grafiky, animací a barevné korekce, které podpoří atmosféru videa nebo sjednotí záběry z různých prostředí dohromady.
 

V této fázi od nás často budete dostávat neveřejné odkazy na YouTube, kam budeme nahrávat jednotlivé verze realizovaného videa s upřesněním, co už je hotovo a co ještě zbývá dokončit. Na vás bude tyto dílčí kroky odsouhlasit nebo požadovat úpravu. Takto se postupně dobereme ke kvalitnímu výsledku a budete mít průběžný přehled o vývoji prací.
 

Bude video sloužit jako reklama do TV nebo do kina?
 

V tom případě za Vás domluvíme předání v potřebném formátu přímo s danou stanicí nebo provozovatelem kina. Schválíte nám podobu videa a pak už jen obdržíte potvrzení, že je vše odevzdáno a připraveno k odvysílání. Z naší strany je tento servis samozřejmostí a nijak nenavýší cenu. Navíc je vždy výstupem naší spolupráce i MP4 soubor ve 4K nebo HD rozlišení, který bez problému nahrajete na web, sociální sítě, spustíte na konferenci nebo veletrhu.
 

Jsme přesvědčeni, že prvotřídní video nemusí vznikat složitě. Sázíme na efektivitu malých štábů. Od začátku do konce u nás komunikujete přímo s tvůrci bez prostředníků.
 

VideoBrothers – jednoduše kvalitní videa