Náborové video: 3 výhody a jak je využít v praxi

Propagační video a náborové video má řadu společných vlastností. Z pohledu diváka je často rozdíl především v (ne)použití rozhovorů se zaměstnanci. Poradíme vám, jak toho využít při jejich tvorbě.
 

Propagační filmy nejčastěji kombinují kvalitní záběry s hudbou a animovanou grafikou vloženou přímo do obrazu. Oproti tomu náborová videa sází na mluvené slovo, ať už formou rozhovorů nebo komentáře mimo obraz. Ilustrační záběry bývají podobné. Pro vás jako zadavatele může mít tato podobnost minimálně 3 výhody.
 

1. výhoda: Existující kvalitní záběry
 

Nastává ve chvíli, máte-li již hotové firemní či produktové video. V takovém případě z něj totiž můžeme čerpat ty ilustrační záběry, které by bylo v současnosti složité nebo zbytečně drahé natáčet znovu.
 

Díky tomu může být náborové video pestřejší a atraktivnější. Záběry z různých videí obrazově sjednotíme a vybereme jen ty nejlepší. Vhodné je samozřejmě dotočit i zcela nové záběry zaměstnanců při práci a především rozhovory s nimi, nejlépe s těmi stejnými.
 

Jak se připravit na natáčení rozhovorů si řekneme níže.
 

2. výhoda: Více videí naráz
 

Lze ji uplatnit, když vaše firma nemá zatím propagační video žádné nebo příliš staré či nekvalitní. Veškeré záběry z prostředí sídla společnosti či výroby nově natočíme a použijeme v náborovém videu. Následně se však nabízí skvělá příležitost sestříhat z těchto záběrů i verzi videa bez rozhovorů, které může za vhodných okolností fungovat jako plnohodnotné propagační video firmy nebo alespoň stručný představovací medailonek.
 

Podobná realizace dvou různých videí během jednoho natáčení vás vyjde pochopitelně výhodněji než vznik každého videa zvlášť. Záběry se navíc mohou opakovat jen částečně a v jiném pořadí, takže divák bude oba spoty vnímat jako plnohodnotné a přínosné. Verzi videa bez rozhovorů lze doplnit grafickými hesly, které zajistí předání potřebných informací pro zájemce o zaměstnání i při použití videa bez zvuku.
 

3. výhoda: Úspora času
 

Video s ilustračními záběry vám umožní v jeden čas zprostředkovat divákovi reálné zkušenosti spokojených zaměstnanců a současně ukázat, jak to ve firmě vypadá, co vše děláte a s jakým vybavením.
 

Pustí-li si takový zájemce následně i propagační film firmy, je dobré myslet při jeho střihu na to, aby přinesl divákovi i po obrazové stránce další nové informace a záběry.
 

Bonusová výhoda: Snadné maskování nedokonalostí
 

Nezdá se to, ale tahle výhoda může být pro vyznění vašeho videa klíčová. Forma náborového videa, které využívá také ilustrační záběry, ne jen za sebe uspořádané “mluvící hlavy”, je výhodná v tom, že vám umožní střihovou manipulaci s obsahem výpovědí zaměstnanců.
 

I při zachování pravdivosti a autentičnosti tak lze eliminovat rušivá přeřeknutí, zbytečné pomlky či zkracovat dlouhé proslovy, aniž by to divák poznal. Ilustrační záběry jednotlivá napojení vět jednoduše zamaskují.
 

Ze všech těchto výhod čerpala také Správa železnic, která si nás loni vybrala pro realizaci nové série náborových videí. Vyzpovídali jsme jejich zaměstnance a z těch nejlepších odpovědí vytvořili celkem 6 různých verzí videa včetně vertikálního. Od podzimu jsou spoty k vidění na LED obrazovkách v krajských městech, na nádražích i sociálních sítích.
 

Jak pojmout rozhovory se zaměstnanci?
 

Klíčová je pro nás vždy přirozenost a uvolněnost. Každý zaměstnanec má vždy nějaké téma související s prací, které je mu blízké a dovede o něm uvěřitelně a se zaujetím vyprávět. Pro někoho to jsou benefity, firemní akce, jiný pochválí kolegy, bezva partu nebo zdůvodní, proč si danou firmu vybral a co se naučil nového.
 

Výhody náborového videa a jak je využít v praxi.
 

Nesnažte se proto zaměstnancům vkládat do úst věty, které mají zaznít, ale ptejte se tak, aby vám vlastními slovy řekli ještě lepší odpovědi. Autentické odpovědi, které zazní přímo od zaměstnanců, bývají lepší než ty, co by vaše HR nebo marketingové oddělení složitě vymýšlelo od stolu. Především bývají blíže uvažovaní a vnímání reálných zájemců o práci.
 

Předem vám pomůžeme vytipovat vhodné otázky nebo spíše témata a ty pak jdeme natočit. Novým nápadům a improvizaci na place se meze nekladou. Průběh rozhovorů bývá zpravidla dvojí. Buď si zaměstnavatel udělá předem interní “průzkum” a zjistí, komu které téma lépe vyhovuje, nebo se ptáme všech respondentů na podobná témata a vybereme nejlepší odpovědi při střihu.
 

Výhody náborového videa a jak je využít v praxi.
 

Lepší zkušenosti máme z průběhu, kdy rozhovor vedeme sami. Zaměstnanci se tak více dokáží vžít do situace, jako by popisovali své zaměstnání budoucímu kolegovi, než když se ho dotazuje na stejné otázky např. nadřízený. Odpadá tím určitý blok ve smyslu “Proč se mě na to ptá, vždyť tu přece taky pracuje a odpověď zná”.
 

Je potřeba dát pozor, aby zaměstnanci odpovídali celou větou a neodkazovali zbytečně kusou odpovědí na otázku, kterou však divák ve výsledku neuslyší. Výsledný sestřih těchto odpovědí totiž uspořádáme tak, aby na sebe přirozeně navazovaly, aniž by ve videu zazněly otázky.
 

Lze to i bez ilustračních záběrů?
 

Ano, lze. Jako příklad opačného extrému, tedy videa zcela bez ilustračních záběrů, si můžete prohlédnout náborový spot ČD – Telematiky. Tento postup je podstatně náročnější časově a hlavně méně pohodlný pro zaměstnance. Při přeřeknutí nestačí se vrátit na začátek věty nebo o pár slov zpět, ale je potřeba přetočit celou část, která má ve videu zaznít nepřerušeně.
 

Pořadí záběrů a jejich délku volíme z dramaturgického a režijního pohledu tak, aby výpověď co nejdelší dobu udržela divákovu pozornost a prezentovala danou firmu uvěřitelně v tom nejlepším světle.
 

Vždy se natočí podstatně více materiálu, než se vejde do krátkého videa. Zazní-li dobrých odpovědí opravdu hodně, mohou následně vznikat dílčí videa zaměřená jednotlivě na konkrétní profese, ne jen firmu jako celek.
 

Využijte při hledáních nových pracovníků všechny výhody, které vám tvorba náborových videí od VideoBrothers nabízí! Těšíme se na vaši poptávku.