Díky zálohování dat jsme z pití piva udělali sport

Když dokončíme propagační video, klient ho schválí a zveřejní, mohlo by se zdát, že tím naše práce na dané zakázce končí. Není to ale tak úplně pravda. Následuje totiž příprava projektu na archivaci a zálohu, o které zadavatel mnohdy ani neví, přesto z ní může v budoucnu on i my hodně čerpat.
 

Jakékoliv dokončené video ukládáme na několik různých míst a to jak fyzických, tak online uložišť. Archivujeme nejen výsledná videa, ale minimálně 2 roky také celé projekty včetně zdrojových souborů. Vždy si ve vlastním zájmu exportujeme také verzi videa bez vložené grafiky a titulků. U vhodných videí také zvlášť ukládáme výběr nejlepších nepoužitých záběrů.
 

Tyto postupy se nám několiklát vyplatily a naši klienti díky tomu získali i s odstupem několika let možnost levněji a rychleji aktualizovat své video. Vždy se snažíme, aby naše práce dokázala spolehlivě sloužit a plnohodnotně plnit svůj účel po mnoho let. Není proto výjimkou, že během tohoto období změní původní zadavetel svoje logo nebo dokonce i název společnosti.
 

Aktuálně nás s požadavkem na úpravu svého videa oslovila společnost Cool Ticket, která se rozhodla prezentovat svoji stejnojmennou mobilní aplikaci od roku 2021 pod značkou BeerSport. Nově tak vznikla zkrácená verze původního reklamního spotu Cool Ticket zaměřená pouze na pivo, změnili jsme logo, upravili grafiku a vytvořili také anglickou verzi videa.
 

Na některé úpravy je však i pečlivé zálohování krátké. Kromě loga a názvu změnila aplikace také kompletně svůj vzhled a barevnost. Jednotlivé detailní prostřihy na mobilní telefon v různých prostředích jsme tak museli naaranžovat a znovu natočit tak, aby přesně zapadly do děje a divák nic nepoznal.
 

Cool Ticket se mění na BeerSport
 

Podobným způsobem jsme měnili logo a grafiku také ve videích pro Jižní Moravu. V roce 2017 vznik oficiální propagační film kraje ve dvou délkách a v sedmi jazykových verzích. V roce 2018 jsme na konec přidali mapu a to celé se pak o rok později opět aktualizovalo kvůli novému logu Jihomoravského kraje.
 

Přestože jsme v roce 2020 natočili Jižní Moravě další nová videa, i ta původní stále nachází své využití. Nejnověji například v tzv. online Fam tripech. Také kvůli nim se roce 2021 aktualizovaly německé verze videí.
 

Potenciál svých starších videí průběžně využívá také společnost Novaservis. Nejprve jsme pro ně v roce 2014 natočili 3 videa o jednotlivých produktových řadách. Tyto spoty nám pak v roce 2018 posloužily jako kvalitní základ pro dotočení nových záběrů a sestříhání komplexního propagačního filmu o celé společnosti v sedmi jazykových verzích. O rok později přišla poptávka po krátké verzi videa.
 

Jak vidíte, video je dlouhodobým užitečným pomocníkem prezentace každé společnosti a může vám s drobnými úpravami sloužit opravdu mnoho let. Chcete-li si zajistit, že budeme stejně dlouho archivovat veškeré natočené soubory a grafické prvky také u vašeho projektu, stačí se k nám pravidelně vracet s novými poptávkami a udržovat spolupráci aktivní.