Na úřadě není nuda!
Láká náborový spot

Jaké to je, řešit pozemkové úpravy nebo sázet ročně nejvíc stromů mimo les? K tomu ještě kontrolovat půdu a eroze ze země i z dronu a převádět pozemky? To jsme zjišťovali od zaměstnanců SPÚ.
 

Státní pozemkový úřad je největší správce státního zemědělského majetku. Instituce, která žíje krajinou.
 

Vybrali si nás v poptávkovém řízení pro tvorbu náborových videí pro kariérní web. Cílem bylo ukázat, že práce na úřadě nemusí být pouze v kanceláři. Zaměstnanci SPÚ totiž tráví velkou část pracovní doby v terénu.
 

Po celé republice zaměstnává SPÚ víc než 1200 zaměstnanců.
 

Zadání nám bylo velice blízké. Často natáčíme turistická nebo vinařská propagační videa, kde hrají pěkné záběry přírody důležitou roli.
 

Nakonec jsme vytvořili celou sérii náborových videí o úřadu jako celku a také sestřihy o jednotlivých konkrétních profesích a odborech. Názorně v nich ukazujeme, jaké to je, snažit se zlepšovat přírodu a celkově život na venkově.
 

Státní pozemkový úřad - náborové video

Jak hodnotí průběh spolupráce Lucie Bučková z marketingu SPÚ?
 

„Děkujeme VideoBrothers s.r.o. za nové zkušenosti a profesionální přístup během celého procesu, od doporučení k vytváření obsahu, natáčení, až po samotnou postprodukci.
 

Oceňujeme trpělivý přístup k našim kolegům, kteří se ujali role „herců“ a uvolněnou atmosféru během natáčení.
 

Státní pozemkový úřad - náborové video

Státní pozemkový úřad - náborové video

Státní pozemkový úřad - náborové video

 

Průzkum trhu na dodavatele náborových videí vznikl v souvislosti s plánováním nového kariérního webu. Účelem videí je přiblížit budoucím uchazečům náš úřad jako atraktivního zaměstnavatele.
 

Pan Otruba nám navrhl několik variant, jakým způsobem zamýšlená videa koncipovat a podle toho ladit scénář, herce, prostředí.
 

Samotné natáčení bylo velmi komorní, což mělo pozitivní vliv na naše kolegy, kteří se stali herci a díky produkčnímu týmu o dvou lidech neměli nakonec takovou trému.
 

Státní pozemkový úřad - náborové video

Před finálním odsouhlasením z naší strany byla jednotlivá videa podrobena důkladné korektuře napříč úřadem a v tomto směru musíme panu Otrubovi poděkovat za trpělivost.
 

Díky tomu, že byly již první náhledy velice dobře poskládány, korektury obsahu a ilustračních záběrů byly nakonec minimální. Náborová videa zveřejňujeme a promujeme na sociálních sítích.”
 

Státní pozemkový úřad - náborové video

Dejte nám vědět, koho hledáte vy.
 
Navrhneme vám pojetí, rozpočet a poradíme s přípravou a organizací natáčení. Vytvoříme pestré a funkční náborové video na míru vašim potřebám.